Allegreto ubožnosti v finančnem kapitalizmu


Beethovenov allegretto v drugem dejanju sedme simfonije zvočno orisuje pohod ranjenih, dolgotrajno trpečih mladih žrtev dokapitalizacije k banki SKB (podružnica banke Societe Generale). Mladi so se čez čas spremenili v zombije zaradi neoliberalnih politik stalnega zategovanja pasov. Finančni kapitalizem jim s pomočjo demokratično izvoljenih političnih zategovalcev ponuja zgolj počasno umiranje. Življenje v stalni negotovosti (prekernosti) in ubožnosti do gotove smrti.

Kaj bi rekli Adam Smith, Friedrich Von Hayeck, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Jeffrey Sachs,…? Ti misleci so utemeljitelji vednosti o nujnosti vzpostavitve stroja iz sredine 19. stoletja. Njhov izum nas počasi, a zanesljivo spreminja v izgubljene stvore v zdajšnjem digitalnem veku?

Kot zombiji izobražene “delovne sile” na trgu smo „produktivni“, „prožni“ (fleksibilni) za bedno mezdo. Družbene varnosti si ne obetamo, ker je to “odklon od razumno delujočega svobodnega trga”. Zdaj smo brezpravni pogodbeniki. “Svobodni podjetniki” brez kapitala, ki si vse plačujemo sami. Hrano, šolo, fakulteto, stanovanje, zdravnika, celo nagrobne kamne. Odvisni smo od dobre volje naročnikov, da kaj zaslužimo, če nam le-to podarijo. Naše poslanstvo za ljudi in družbo je “ekonomsko neovrednoteno”.

Soočeni smo z neskončnim instrumentaliziranjem življenja, z ublagovljenjem vsega na našem planetu. Smrt v komercialni civilizaciji 21. stoletja tudi zahteva svoj denar. Vprašanje, če res obstaja svobodni trg. Zgolj predstava o njemu živi. Država blaginje je za nas mrtva. Novo bomo morali vzpostaviti. Vpeljava planetarnega temeljnega dohodka je korak k temu.

Svobodni trg je zgolj predstava. Fikcija. Trenutek je zrel, da brezpravni ljudje klubujejo neoliberalni financializacijski revoluciji.

Izganjalca finančnega parazita dezinficirata banko SKB

Vsi prekerni, delujte, četudi smo samo promil v množici v kot potisnjenih 99 odstotkov svetovnega revnega prebivalstva. Nasprotujmo neoliberalnim politikam zategovanja pasov!

Medard Kržišnik, 6. 11. 2011

Advertisements

Dobrodošli na planetu Zemlja!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.